Thành phần: chất chiết xuất từ cây Yucca Schidigera Quy cách: 30kg/can, 200kg/phuy Xuất xứ: VN Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Quy cách: 25 kg/thùng Xuất xứ: Mexico Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Bacillus Licheniformic:      5x1010 cfu/kg Bacillus megaterium:        3x1010 cfu/kg Bacillus mensenterucus:   2x1010 cfu/kg Nitrosomonas:                   2x1010 cfu/kg Nitrobacter:                        2x1010 cfu/kg Quy cách: 20 kg/bao Xuất xứ: Hàn Quốc Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Enzyme formulation Quy cách: 25 kg/thùng Xuất xứ: Ấn Độ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Lactobacillus Acidophilus Quy cách: 25 kg/thùng Xuất xứ: Ấn Độ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Bacillus Subtilis, Bacillus Licheniformis, Protease, Amylase, Phytase Quy cách: 10 kg/xô Xuất xứ: Mỹ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Quy cách: 20 lít/xô, 10 lít/can Xuất xứ: Mexico Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Enterrococcus faecium Quy cách: 25 kg/thùng Xuất xứ: Ấn Độ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Protein > 63% Quy cách: 30 kg/can, 250 kg/phuy Xuất xứ: Hà Lan Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Protein > 80% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Hà Lan Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần 1,3-1,6-ß-D-glucan: 25 - 30% Mannnan Oligosaccharides: 20 - 25% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Leiber - Đức Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần Saccharomyces cerevisiae: 2x107 cfu/kg Protein: 40% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Đài Loan Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Ascorbic acid 99% Quy cách: 25 kg/thùng Xuất xứ: TQ

Thành phần: Hỗn hợp các vitamin nhóm B, vitamin A, D3, E, K3, C Các acid amin và khoáng chất cần thiết Quy Cách1 kg/gói, 20 gói/thùng Nhà Sản XuấtSCI CO.,LTD – HÀN QUỐC

Thành phần: Lactobacillus Acidophilus Quy cách: 25 kg/thùng Xuất xứ: Ấn Độ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Saccharomyces cerevisiae Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Pháp Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae Quy cách: 1 gói/kg - 20 kg/bao Xuất xứ: Hàn Quốc Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid (EDTA) 86% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Basf - Đức Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid (EDTA) 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid (EDTA) 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid (EDTA) 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Basf - Đức Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Chelate Mn ≥ 12.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Chelate Zn ≥ 14.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Chelate Ca ≥ 9.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Chelate Mg ≥ 5.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Chelate Fe ≥ 13% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Chelate Cu ≥ 14.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Công thức hóa học: H2O2 Quy cách: 35 kg/can Xuất xứ: Solvay - Thái Lan Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Potassium monopersulphate 50% Quy cách: 5 kg/xô - 4 xô/thùng Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Ethylendiamin Tetraacetic Acid 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Nouryon - Hà Lan (Về từ nhà máy TQ) Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Poly Aluminium Chloride Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ, Phần Lan (nhà máy TQ) Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Glutaraldehyde 50% Quy cách: 220 kg/phuy Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Sodium N-Chlorobenzenesulfonamide Quy cách: 25 kg/thùng, 35kg/thùng, 1 gói/kg - 14 gói/thùng Xuất xứ: TQ, Tiệp Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: 2-Bromo-2-nitro-1,3-Propanediol: 99% Quy cách: 25 kg/thùng Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Chelate Mn ≥ 12.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Chelate Zn ≥ 14.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Chelate Ca ≥ 9.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Chelate Mg ≥ 5.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Chelate Fe ≥ 13% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Chelate Cu ≥ 14.5% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Sodium bicarbonate 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Thái Lan, Ý Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Potassium Chloride (KCl) 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Đức Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Sodium carbonate 99% Quy cách: 50 kg/bao, 40 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: Sodium bicarbonate 99% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: 99.5% min Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: L-Lysine 98% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: TQ Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: D-Sorbitol min 72% Quy cách: 270 kg/phuy Xuất xứ: Thái Lan Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: D-Sorbitol min 98% Quy cách: 20 kg/bao Xuất xứ: Indonesia Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: MgCl2 feed 47% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Hà Lan Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022

Thành phần: CaCl2 94% Quy cách: 25 kg/bao Xuất xứ: Hà Lan Game tài xỉu đổi thưởng : 0949.007.022