Home | My Account | Customer Service |  Shopping Cart Shopping Cart 0 item(s) / Total: $0
Home>Religious

Bertabarruk Dengan Atsar-Atsar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam

Part Number 1300
Bertabarruk Dengan Atsar-Atsar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Bertabarruk Dengan Atsar-Atsar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Email a friend Email a friend
Questions about this item? Be the first to ask here. Questions about this item? Be the first to ask here.
Price
Your Price:  
$3.00
Availability:
In Stock
Share |
Quantity
Add to Gift Registry
Add to Wish List
Description
Penulis: Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned
Tahun: Cetakan Ketiga 2011
Muka Surat: 51p
Binding: Kulit Nipis
ISBN 99917-33-37-X

Penerbitan buku ini sangat sesuai dan kena pada masanya kerana isi kandungannya secara langsung ada kaitannya dengan Expo Islam Antarabangsa Pertama anjuran oleh Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam yang diadakan pada 28 Jamadilawal hingga 12 Jamadilakhir 1422 bersamaan 18 hingga 31 Ogos 2001. Salah satu kandungan Expo berkenaan ialah mempamerkan artifak atsar yang dinas‚bkan kepada Rasulullah Shallall‚hu Ďalaihi wasallam.

Buku ini sangat berguna untuk menyuntik semangat kita pada mencintai atsar-atsar peninggalan Rasulullah Shallallahu Ďalaihi wasallam, kerana amalan yang sedemikian bukanlah perkara sia-sia, malah ia adalah sunnah yang dilakukan oleh para sahabat Baginda dan umat Islam terdahulu. Hal ini dapat dibaca dengan huraian yang agak terperinci didalam buku ini iaitu hasil kutipan daripada hadis-hadis dan pendapat para ulama.

Buku ini ditulis oleh Yang Dimuliakan lagi Dihormati Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Sen Setia Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned, Mufti Kerajaan, Negara Brunei Darussalam. Ia dibahagikan kepada lima bahagian utama yang terdiri daripada bahagian-bahagian yang menghuraikan warisan-warisan peninggalan Nabi Shallall‚hu Ďalaihi wasallam yang ada dibeberapa buah negara Islam, penghormatan yang diberikan oleh sahabat dan umat Islam terhadap atsar-atsar Nabi, keutamaan bertabarruk dan pendapat-pendapat ulama tentang bagaimana para sahabat, Khalifah dan umat Islam bertabarruk pada zaman Rasulullah Shallallahu Ďalaihi wasallam.

Buku ini diterbitkan khusus sempena Expo Islam Antarabangsa Pertama di Negara Brunei Darussalam yang diniatkan sebagai bahan tabarruk penulisnya kepada pengunjung-pengunjung parneran Expo khasnya dan kepada umat Islam amnya. Mudah-mudahan kandtingan buku ini akan dapat menjadi panduan dalam menambah ilmu dan pengetahuan umat Islam dalam memantap kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallall‚hu Ďalaihi wasallam dan terhadap atsar-atsar peninggalan Baginda.

Recently Viewed Items
2
Petua dan Pantang Larang Kitani
$8.00 more »
3
Adat Istiadat Diraja Brunei
$40.00 more »
Hi! Welcome to Krafiti
.......................................
At Krafiti we support Brunei's author and publisher online. We hope that you find it a good place to buy some Brunei's books. Your prices including handling and shipping is in Brunei or Singapore Dollar.

Simply 'search by keyword' for the book title, author, ISBN, publisher you want or browse our subject categories and sub-categories to find your interests.

We are a small team, but one that cares about your online experience with local books. And we have the one low shipping charge for delivery to anywhere in Brunei. We also welcome and cater for international customers all over the world.